Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete súhlas. Ďalšie informácie
MENU
Galaxy logo
  • 25 rokov skúseností s AVS technológiou
  • desiatky tisíc úživateľov v ČR a na Slovensku
  • odborný garant AVS technologie v ČR a SR
Quatro - nákup na splátky
+421 905 426 341
[email protected]

Zrýchlenie učenia a zvýšenie koncentrácie

Zrýchlenie učenia a zvýšenie koncentrácie

Už v 60. rokoch minulého storočia zistil bulharský vedec Lozanov, zakladateľ sugestopédie, že v uvoľnenom (relaxačnom) stavu prebieha učenie rýchlejšie: človek si lepšie pamätá aj vybavuje, myslí tvorivejšie, v súvislostiach, viac zapája pamäť. Od tej doby boli vykonané stovky kvalifikovaných výskumov, ktoré upresnili, v akých frekvenciách sa mozog ideálne,, učí ". Rozdiel v objeme i kvalite učenia v strese, pri únave či bežnom stave vedomia a naopak v uvoľnenom stave vedomia činí až desiatky percent.

Jednou z možností ako sa rýchlejšie a efektívnejšie učiť je, pri učení si nahrať učivo vlastným hlasom napr. do telefónu alebo iného prístroja. Následne si AVS prístroj prepojiť prepojovacím káblom (súčasťou balenia) so zariadením, kde máte nahrávku učiva. A súčasne si pustiť učebný program v AVS prístroji a nahranú nahrávku v zariadení (napr. telefóne). V slúchadlách AVS prístroja budete počuť zvolený učebný program a taktiež nahrávku z pripojeného zariadenia. Tomuto spôsobu učenia sa hovorí aj superlearning. Pri takomto type učenia je potrebné zvoliť učebné programy zamerané na stav hlbšieho uvoľnenia, ktorému zodpovedá mozgová frekvencia 7-10 Hz. 

AVS prístroj zrýchľuje učenie naladením mozgu do stavu, v ktorom oveľa lepšie prijíma a spracováva informácie.

AVS prístroje používajú rôzne druhy učebných programov s ohľadom na ich účel a presný účinok:

Stav vrcholnej koncentrácie nastáva pri frekvencii mozgových vĺn v rozmedzí 12-17 Hz. Učebné AVS programy s touto cieľovou frekvenciou sa používajú, ak je používateľ nesústredený, roztržitý, nervózny, pri strese, tréme. Pri vhodnom použití možno udržiavať AVS prístrojom vrcholnú koncentráciu bez známok únavy aj niekoľko hodín.

Stav uvoľnenia, dosiahnutý pri mozgovej frekvencii 10-14 Hz je ideálny pre učenie takej látky, ktorú si treba následne rýchlo vybaviť, čo je predovšetkým konvenčná školská látka a cudzie jazyky. Myseľ je úplne sústredená (dovnútra), ale vedomie kriticky filtruje a správne triedi informácie, ukladá ich podľa logického kľúča. V tomto stave prijíma človek informácie rýchlejšie, a vo vysokej kvalite - uvedomuje si kontext a správne prijaté informácie radí.

Stav hlbšieho uvoľnenia, ktorému zodpovedá mozgová frekvencia 7-10 Hz, je vhodný na opakovanie látky alebo na učenie učebnej látky z audionahrávok. Tomuto spôsobu učenia sa tiež hovorí superlearning a často sa využíva pre výučbu jazykov (napr. V jazykových školách).

Hypnagogické učenie (nazývané tiež učenie v spánku) prebieha vo veľmi hlbokom uvoľnení (4-7 Hz, hladina theta), podobnom hypnotickému stavu, blízkemu spánku. Učenie v tomto stave je úplne špecifické - nedá sa vedome sústrediť, používa sa preto takmer výhradne pre počúvanie audionahrávok. Je to jediný vhodný stav vedomia na tzv. Programovanie mysle, teda skôr než na učenie vedomostí, tak na učenie návykov.

Zapamätanie, kotvenie informácií: mozog disponuje funkciou, ktorá sa nazýva ,, dozrievanie "informácií. Keď človek prijme informácie, trvá mozgu cca 24-48 hodín, než ich plne zhromaždí, priradí k už uloženým súvisiacim informáciám a ukotví do pamäte. Významný vplyv má na toto ukotvenie veľmi hlboké uvoľnenie (relaxácia) a spánok. V týchto stavoch totiž kotvenie prebieha. Pokiaľ mozgu odopriete behom nasledujúcich 24 hodín po učení hlbokú relaxáciu alebo spánok, efektivita zapamätania klesne, až v rádoch desiatok percent. Preto sa má učiť ideálne popoludní alebo večer - mozog sa nezahltí ďalšími informáciami a dobre uloží naučené. Preto sa má po učení chvíľu relaxovať (stačí 10-20 minút), aby sa prijaté informácie hneď lepšie zakotvili. Niektoré naše AVS prístroje obsahujú špeciálne programy na ukotvenie po učení.

Užívatelia bývajú príjemne prekvapení ďalšími efektmi, napríklad: zlepšením pamäti, trvalým zvýšením koncentrácie, zvýšením tvorivosti v myslení, vyššou psychickou odolnosťou, vymiznutím trémy. AVS stimulácia trénuje mozgové bunky podobne ako posilňovanie svaly a tým zlepšuje všetky kognitívne funkcie. Pri pravidelnom používaní slúži ako prevencia aj liečba chorôb spôsobených,, starnutím "mozgu alebo chorôb, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu mentálnych procesov (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztrúsená skleróza).

100% záruka spokojnosti Až 21 dní na vrátenie tovaru, 100% garancia spokojnosti
Predĺžili sme zákonnú lehotu na vrátenie tovaru zo 14 na 21 dní. Chceme, aby ste si poriadne vyskúšali naše produkty. Na 100% otestovali a boli na 100% spokojní. Keď Vám produkt z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo nesplnil požadované účinky, tak nám produkt môžete do 21 dní vrátiť - viac info TU.

U ná nájdete AVS prístroje na pomoc pri učení alebo aj samotné metódy pre učenie jazykov

AVS prístroj Laxman Premium - psychowalkman

AVS prístroj Laxman Premium - psychowalkman
TOP
Doporučujeme
Aj na splátky
***
1380 €

AVS prístroj iBRAIN 2 – psychowalkman

AVS prístroj iBRAIN 2 – psychowalkman
Doporučujeme
Aj na splátky
***
538 €