Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete súhlas. Ďalšie informácie
MENU
Galaxy logo
  • 25 rokov skúseností s AVS technológiou
  • desiatky tisíc úživateľov v ČR a na Slovensku
  • odborný garant AVS technologie v ČR a SR
Quatro - nákup na splátky
+421 905 426 341
[email protected]

Prečo a ako fungujú AVS prístroje?

Prečo fungujú AVS prístroje?

Laxman Premium - AVS prístrojÚčinnosť AVS (audiovizuálne stimulačnej) technológie nie je záležitosťou viery, nejakého filozofického presvedčenia alebo placebo efektu. Účinnosť AVS technológie je založená na vedeckých dôkazoch, podložených všeobecne niekoľkými tisíckami klinických štúdií od roku 1926 do súčasnosti.

Ide najmä o zákonitosti z oblasti fyziky a základných princípov funkcie mozgu (prenos elektrických signálov a tzv.,, efekt napodobenie frekvencie "-" frequency following response "), ktoré sú zhodné a nemenné (podobne ako gravitácia) pre každého cicavca. Na vývoji AVS technológie sa mimo niekoľkých desiatok tímov a stoviek vedcov individuálne podieľali aj dvaja nositelia Nobelových cien, NASA a Pentagon (1980-86). Neexistuje jediný výskum, ktorý by základnú všeobecnú účinnosť spochybňoval, samotné preladenie mozgové frekvencie možno navyše kedykoľvek zmerať u každého človeka na najobyčajnejším EEG prístroji.

Niektoré účinky vyzerajú až neuveriteľne! Podobne ako Vy sa uisťovala aj väčšina súčasných užívateľov. Firma Galaxy, s ktorou spolupracujeme, dodáva svojim zákazníkom prístroje už 20 rokov. V rámci celej Európy firma zaznamenala viac ako 110.000 predajov (zákazníkov). Najviac užívateľov je práve v ČR a SR (viac ako 80.000).

Ale POZOR, jedine pri správnom použití sú účinky dokonalé a možno posudzovať účinnosť a efektivitu! Dodržať správny postup je pritom veľmi jednoduché, stačí vypočuť naše rady alebo si prečítať návod k prístroju, prípadne si prečítať stránku Rady pre začiatok. Ako odborný dodávateľ máme v tomto smere u našich AVS prístrojov maximum skúsenosti a perfektne spracované sprievodné informácie.

 

Ako fungujú AVS prístroje?

Mozog funguje na základe bioelektriny a neustále v ňom prebiehajú drobné elektrické výboje o určitej frekvencii (rýchlosti kmitania). Toto kmitanie mozgových vĺn možno jednoducho zmerať na EEG prístroji. Pritom každej frekvencii zodpovedá iný, presne daný duševný a fyzický stav - v spánku prebieha pomalá frekvencia, pri hlbokej relaxácii stredne rýchla frekvencie, pri vysokých duševných výkonoch alebo v strese rýchla frekvencie. Rýchlosť elektrickej aktivity mozgu sa nazýva frekvencia a značí sa v Hz (hertz za sekundu). Rozdeľuje sa pre zjednodušenie do štyroch pásiem (tzv. Hladín vedomia). Podstatné je, že jednotlivé frekvencie a jednotlivé hladiny vedomia sa vyznačujú celkom iným, odlišným duševným aj telesným stavom.

 

Zjednodušený výklad hladin vedomia:

Hladina vedomia frekvencia mozgových vĺn stav mysli a tela
beta 14 a více Hz bdelost, aktivita
alfa 8-13 Hz uvolnenie
theta 4-7 Hz veľmi hlboké uvoľnenie
delta 0,5-3 Hz spánok

Hladiny vedomia objavil a popísal v roku 1926 nemecký psychiater a neurológ Hans Berger.

Úžasný mechanizmus prirodzených biorytmov, teda schopnosť mozgu navodzovať a striedať hladiny vedomia podľa potrieb organizmu, dobre funguje ešte u malých, zdravých detí do cca 7-10 rokov. Neobmedzujú a nepreťažujú tento princíp, preto zaspia kedykoľvek, kedy to organizmus potrebuje, majú dosť energie a pod. Mimochodom: im tiež nemôže AVS prístroj dať žiadny zvláštny terapeutický prínos - nie je čo naprávať.

Až neskôr začne človek tento úžasný princíp preťažovať a blokovať - ​​vedome i nevedome. Premáhanie únavy, stres, nedostatočný spánok a odpočinok a mnoho ďalších faktorov spôsobuje, že mozog nemôže prirodzene využívať svoje maximálne možnosti. Okrem iného to úzko súvisí aj s imunitou, ktorá tak začne klesať.

 

 

AVS prístroj vracia do prirodzenej rovnováhy biorytmy

Pôsobí za prvé akútne: navodí ihneď príslušnú hladinu vedomia, ktoré sa organizmu práve nedostáva - práve vtedy, keď mozog nie je schopný prirodzene daného stavu sám dosiahnuť.

Po druhé pravidelným používaním navracia mozgu schopnosť lepšie ovládať vlastné mechanizmy a ten potom lepšie sám o sebe (bez prístroja) dáva pokyny k príslušným zmenám stavu mysle a tela. Mozog trénuje a znovu si osvojí to, čo predovšetkým vďaka vplyvom civilizačné záťaže (napr. Stres, odopieranie spánku, únava) zabudol - navodzovať a udržiavať psychosomatickú rovnováhu. Do určitej miery potom udrží túto svoju schopnosť aj bez použitia AVS prístroja.

Dobrým a častým príkladom tohto princípu je nechcené zaspanie pri relaxačným programu. Keď organizmus potrebuje odpočívať a túto potrebu ste predtým potlačili a dáte mozgu AVS prístrojom doslova voľnú ruku v jeho konania, tak spustil momentálne to najpotrebnejšie - spánok.

Všeobecne sú užívatelia prekvapení tým, nakoľko rozličných účinkov pociťujú pri pravidelnom používaní AVS prístroja, najmä relaxačných programov: od odstránenie zápalov, po zlepšenie zraku, vymiznutie alergií až po zvýšenie sebavedomia. Všetko súvisí s tým, že AVS prístroj komplexne a veľmi účinne mení činnosť mozgu, ktorý potom ako hlavný koordinátor organizmu zlepšuje všetky psychické i somatické procesy.

Po tretie zvyšuje využiteľnú kapacitu mozgu a tým umožňuje zvyšovať duševné schopnosti, efektívnosť, odolnosť, vytrvalosť, niekedy až nad doteraz známe hranice a možnosti. V tejto oblasti má AVS technológie ešte budúcnosť dokonca pred sebou.

 

Prečo používanie AVS prístrojov človeku pomáha

Za ideálneho stavu mozog strieda jednotlivé hladiny vedomia podľa svojej potreby, každá je totiž dôležitá a ich vhodné striedanie je poistka správneho chodu dôležitých životných funkcií - duševných i telesných. Inými slovami správny chod tohto psychoneurofyziologického aparátu zaisťuje okrem iného psychosomatickú rovnováhu. Takmer dokonalé zdravie, vyrovnanú myseľ. Keď organizmus potrebuje spánok, mozog sa preladí do hladiny delta (pomalé frekvencia mozgových vĺn), čo sa prejaví tak, že človek zaspí. Keď telo potrebuje odpočívať, mozog dá pokyn k navodeniu hladiny alfa (uvoľnenie).

K tomu, aby tento geniálny systém dobre fungoval, potrebuje zásadnú vec: nechať ho prirodzene fungovať, nezasahovať do neho: znamená to dopriať telu a mysli to, čo práve potrebuje. Napríklad neodopiera spánok a odpočinok práve vtedy, keď ho organizmus potrebuje. Alebo poskytnúť po prežitom strese organizmu adekvátne uvoľnenie (relaxáciu).

A tu nastáva problém: približne od cca 7-10 rokov veku túto psychosomatickú rovnováhu väčšina ľudí vyspelého sveta porušuje.

Postupne dôjde k tomu, že doterajšie rovnováha a tento systém prestáva fungovať. Mozog stráca prirodzenú schopnosť navodiť stav kvalitného, ​​hlbokého spánku, keď to telo potrebuje (problémy so spánkom), navodiť stav relaxácie (neschopnosť sa hlboko uvoľniť), odstrániť stres (tiež neschopnosť pravidelne sa uvoľňovať, relaxovať), navodiť stav vrcholnej koncentrácie a desiatky ďalších ohrozených schopností. Uvedené prípady sú len viditeľným vrcholom ľadovca - príčinou mnohých ďalších porúch, zdravotných ťažkostí, nekvality života, vrátane vzniku závislostí, depresívnych nálad aj tých najťažších chorôb je nerešpektovanie prirodzené psychosomatickej rovnováhy, ktorú práve zaručuje systém hladín vedomia.

Nerešpektujeme dané pravidlá prírody, resp. správneho fungovania svojho organizmu. Psychoneurofyziologická sústava je preťažovaná, obmedzovaná, dalo by sa povedať ,, nevhodne používaná. "Viditeľným dôsledkom tohto javu je plošný výskyt civilizačných chorôb vo väčšine populácie: od neriešil, stresu počnúc, cez alergie až po chorobe kardiovaskulárne. Sme preťažení, zle spíme, nevieme vypnúť, naplno oddychovať. Skryté dôsledky tohto javu sú ešte katastrofálnější - rýchlejšie starneme (napriek tomu, že sa priemerný vek predlžuje) a rýchlejšie a častejšie ochorieme - na oboch úrovniach: telesné i duševné.

Návrat k prirodzenému fungovanie organizmu, znovuzavedenie jeho prirodzenej psychosomatickej rovnováhy, nie je v dnešnom svete pre dospelého človeka bez mimoriadne účinných postupov už asi úplne možný. Rozhodne nie len prírodnými prostriedkami. Hlboký a intenzívny odpočinok raz týždenne alebo mesačne, alebo dokonca raz za rok na dovolenke na vrátenie do stavu trvalej psychosomatickej rovnováhy jednoducho nestačí.

Preto vznikla technológia AVS a preto je tak účinná: nerieši symptómy problémov a chorôb, ale samotnú príčinu. Vracia organizmus do jeho prirodzenej psychosomatickej rovnováhy. V tejto rovnováhe si napokon organizmus poradí so všetkými vírusy, chorobami, stresom ďaleko lepšie sám - navyše bez liekov, stimulantov, cudzorodých látok. Každodenne si to potvrdzujú sami používatelia. AVS technológia je jedna z najúčinnejších metód pre nastolenie psychosomatickej rovnováhy, ktorú ľudstvo za posledné desiatky rokov vyvinulo.

Najlepšie AVS prístroje

AVS prístroj Brainy - pre iOS (iPhone, iPad) a Android telefóny

AVS prístroj Brainy - pre iOS (iPhone, iPad) a Android telefóny
538 €

AVS prístroj Relaxman Basic - psychowalkman

AVS prístroj Relaxman Basic - psychowalkman
Doporučujeme
Aj na splátky
805 €

AVS prístroj Spa - psychowalkman

AVS prístroj Spa - psychowalkman
Aj na splátky
623 €

AVS prístroj Laxman Premium - psychowalkman

AVS prístroj Laxman Premium - psychowalkman
TOP
Doporučujeme
Aj na splátky
1380 €