Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete súhlas. Ďalšie informácie
MENU
Galaxy logo
  • 25 rokov skúseností s AVS technológiou
  • desiatky tisíc úživateľov v ČR a na Slovensku
  • odborný garant AVS technologie v ČR a SR
Quatro - nákup na splátky
+421 905 426 341
[email protected]

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Nevyhovuje objednaný tovar? Nie je problém. Tovar môžete bez udania dôvodu do 21 dní vrátiť

Predĺžili sme zákonnú lehotu na vrátenie tovaru zo 14 na 21 dní.

Chceme, aby ste si poriadne vyskúšali naše prístroje, na 100% otestovali a boli na 100% spokojní. Keď Vám prístroj z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo nesplnil požadované očakávania, tak nám ho môžete do 21 dní vrátiť. 

Vrátený prístroj musí byť bez zjavného poškodenia, opotrebovania a zašpinenia. Všetky ochranné fólie a obaly musia byť neporušené a nepoškodené. Preto dbajte na tento fakt pri rozbaľovaní a používaní prístroja. 

V prípade, že prístroj alebo jeho súčasti budú vykazovať známky opotrebovania, zašpinenia alebo budú poškodené ochranné fólie alebo obaly, vyhradzujeme si právo zaúčtovať si poplatok vo forme 10% z hodnoty prístroja.

Vyplňte a odošlite elektronický formulár TU alebo si stiahnite, vytlačte a zašlite nám formulár emailom alebo poštou - stiahnuť TU alebo nám len jednoducho zavolajte na 0905 426 341. A my sa už o zbytok postaráme :).

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (uzavretej podľa Všeobecných obchodných podmienok po odoslaní objednávky) bez uvedenia dôvodu v lehote 21dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 21 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese eHM, s.r.o., Rudník 232, 044 23 Jasov. Na tento účel môžete použiť náš formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť TU, alebo môžete využiť aj náš elektronicky formulár TU. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 21 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 21 dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

 

3. Adresa na zaslanie vráteného tovaru

eHM, s.r.o.

Rudník 232

044 23 Jasov

Slovensko

Tovar nezasielajte na dobierku, ale ako obyčajný balík !!! Odporúčame balík pre prípad straty poistiť, minimálne na cenu prístroja.